Robotinin sistem za nadzor baterij: celovito obvladovanje in zagotavljanje nemotenega delovanja