Projektiranje

Izziv zgraditi energijsko učinkovito, udobno hišo ali večnamensko zgradbo, učinkovito sončno elektrarno ali avtomatizairat pogon v industrijskem obratu, je uspešen če je projekt pravilno zastavljen in izveden.

Uspešno projektiranje zadosti bistvenim kriterijem:

Avtomatizacija zgradb:

 • Kvalitetno talno, stensko in stropno ogrevanje ali hlajenje ter kvalitetno prezračevanje,
 • Optimalno osvetljenost prostorov,
 • Enostavno upravljanje,
 • Varčavanje z energijo,
 • Uporaba obnovljivih virov energije,
 • Varnost (video nadzor, protipožarni in protivlomni sistemi, kontrola plinov,…),
 • Povezljvost na druge sisteme (kontrola pristopa, hotelski informacijski sistem,…).

Sončne elektrarne:

 • Izračun moči elektrarne glede na razpoložljivo površino, naklon, lokacijo,
 • Pravilen izbor komponent,
 • Priključitev v elektro omrežje,
 • Izbor najprimernejšega načina financiranja.

Avtomatizaija v industriji:

 • Zahtevnost okolja (temperatura, vlaga, elektro-magnetne motnje,…),
 • Vplivi na okolico (hrup, oddajanje toplote elektro-magnetne motnje,…),
 • Priključitev v elektro omrežje,
 • Zadostiti varnostnim normativom,
 • Nemoteno delovanje,
 • Varčevanje z energijo.

V Robotini pripravimo celeton projekt ter ga na željo stranke tudi vodimo in/ali izvajamo

 • Načrt strojnih inštalacij (ogrvanje, hlajenje, prezračevanje, vodovod, kanalizacija),
 • Načrt elektro inštalacij,
 • Študijo požarne varnosti (špriklerji, protipožarna vrata, odvod dima in toplote),
 • Svetovanje o ućinkoviti rabi energije,
 • Uporaba energije iz obnovljivih virov.

in pripravimo dokumentacijo za vse faze:

 • IDZ: idejna zasnova,
 • IDP: idejni projekt,
 • PGD: projekt za pridobivanje gradbenega dovoljenja,
 • PZI: projekt za izvedbo,
 • PID: projekt izvedbenih del.