Avtomatizacija zgradb

Kaj je cilj inteligentne stavbe: uporaba sodobnih tehnologij za ustvarjanje varnega, udobnega, funkcionalnega in energijsko varčnega bivalnega in delovnega okolja. Ker gre za prepletanje vseh vidikov, je nujna integracija tehnologij in sistemov.

Integra BM  zajema vse ključne zgoraj omenjene cilje in funkcionalnosti:

  • Upravljanje razsvetljave
  • Upravljanje senčil za varno in udobno bivanje ter energijsko učinkovitost
  • Video domofonijo
  • Scene, urnike
  • Alarmiranje lokalno in preko IKT
  • Multimedijo
  • Samodejno zagotavljanje idealne temperature in vlage ob učinkoviti rabi obnovljivih virov energije
  • Nadzorovano prezračevanje z vračanjem toplote
  • Kontrolo pristopa
  • Enostavno sistemsko povezavo z drugimi sistemi v zgradbi

Za uporabnika stavbe so napomembnejše funkcionalnosti, ki delujejo samodejno. Inteligenten sistem sčasoma spoznava bivalne in delovne navade uporabnika in se jim prilagajaja a ob tem upošteva vidike varnosti in energijske varčnosti. Le inteligenten sistem je sposoben stalno preračunavati vse parametre in stavbo idealno upravljati. Če  pa uporabnik želi poseči v sistem, je najpomembnejša lastnost dobrega sistema enostavnost in prijaznost uporabniškega vmesnika. Sistem Integra BM nudi celo vrsto naprav za upravljanje od klasičenga računalnika – strežnika do zaslonov na dotik – TouchScreena preko iPhone/iTouch naprav do TV vmesnikov.

Sodobna stavba mora izpolnjevati stroge zahteve v celotnem življenjskem obdobju, ne le v času gradnje. Zato je postala energijska učinkovitost zelo pomemben dejavnik.  Preden se je gradnja za trg razmahnila v neslutene dimenzije, je bilo to vsakomur jasno. Z razdelitvijo vlog investitor/uporabnik pa je interes uporabnika pogosto zanemarjen, kar rezultira v slabših materialih, nižji energijski učinkovitosti, stopnji udobja in varnosti.
Na vse te zahteve suvereno odgovarja Integra BM sistem.