Avtomatizacija v infrastrukturi

Skrb za kvalitetno in nemoteno oskrbo s čisto vodo in upravljanje s čedalje večjo količino odpadkov, skupaj z dejstvom, da večina teh enot deluje brez stalne človeške prisotnosti, uvrščajo te aplikacije med najbolj kritične in zahtevajo učinkovito avtomatizacijo brez napak v delovanju.

Vodna zajetja, zbiralniki, celotna vodovodna omrežja in čistilne naprave so si po ključnih specifikacijah zelo podobni:

  • neprekinjeno delovanje 24ur vse dni v tednu,
  • brez stalne prisotnosti človeka na objektu,
  • daljinski centralni nadzor in upravljanje več dislociranih enot,
  • prenos podatkov v oddaljeni nadzorni center,
  • takojšnje alarmiranje ob napakah delovanja v nadzorni center in na mobilne telefone upravljalcev.

Lastna v mnogo aplikacijah preizkušena tehnologija skupaj z bogatimi aplikativnimi izkušnjami omogočajo Robotini, da zadosti vsem zahtevnim specifikacijam in ponudi kvalitetno celostno rešitev.