ReferenceAVTOMATIZACIJA ZGRADB


Stanovanjska soseska RPL
Lucija

Upravljanje in nadzor luksuznih stanovanj, poslovnih in skupnih prostorov ter celotne zazidave.


Poslovno stanovanjski kompleks Dunajska vertikala
Ljubljana

Avtomatizacija razsvetljave, žaluzij in strojne opreme ter nadzor za učinkovito rabo energije v stanovanjskih, poslovnih ter skupnih prostorih.


Poslovni kompleks Tehnopolis
Celje

Nadzorni sistem poslovne zgradbe.


Upravna zgradba Primorje
Ajdovščina

Popolen nadzor nad razsvetljavo, senčili in strojno opremo ter kontrola dostopa v posamezne stavbne prostore.


Upravna zgradba Gold Club
Sežana

Nadzor in spremljanje različnih sistemov, kot so regulacija temperature, razsvetljave in senčil.


Pretorijska palača
Koper

Nadzorni sistem v konferenčnih dvoranah ter drugih javnih prostorih.


Hotel Metropol
Portorož

Avtomatizacija strojne opreme, bazenske tehnike in garažne hiše.


Hotelski kompleks Rimske Terme
Rimske Toplice

Nadzor razsvetljave, ogrevanja, dostopa, rabe energije, vodnih črpalk ter različnih varnostnih sistemov.


Grand Hotel Palace
Portorož

Upravljanje razsvetljave in ogrevanja ter različnih sistemov kotlovnice in transformatorske postaje.


Pediatrična klinika Ljubljana
Ljubljana

Nadzor in upravljanje razsvetljave, ogrevanja in hlajenja, dvigal, uporabe energije, toplotne postaje in različnih sistemov medicinske opreme.


Poslovni kompleks Rotonda
Ljubljana

Nadzor in upravljanje razsvetljave, senčil ter strojne opreme v pisarniških ter skupnih prostorih.


Poslovna stavba Imdaad
Dubai

Nadzorni sistem za učinkovitejšo rabo energije ter upravljanje raznih naprav pisarniških prostorov preko pametnih telefonov za večje udobje.


ENERGETSKO UČINKOVITE ZGRADBE


Splošna bolnišnica Izola
Izola

Celovita obnova nadzornega sistema, po kateri so letni stroški za energijo nižji za 500.000 EUR.


ECO Srebna hiša
Ljubljana

Pasivna večstanovanjska zgradba z najsodobnejšo tehnologijo in minimalnim vplivom na okolje.


Dom starejših občanov Janez Krstnik
Trnovo

Nadzor ogrevanja, hlajenja, žaluzij in druge strojne opreme ter sistem klica medicinskega negovalnega osebja.


Upravna zgradba Robotina
Kozina

Upravljanje in nadzor razsvetljave, ogrevanja in hlajenja, porabe energije ter različnih varnostnih sistemov.


IoT REŠITVE ZA OEM PARTNERJE


SK Group, Mikropivovarne
Več lokacij.

Nadzor za izdelavo odličnega piva.


NEOVOLTAIC – nadzor nad rabo energije
Več lokacij

Popoln nadzor, spremljanje in možnost daljinskega vzdrževanja preko interneta.


ARSO – Agencija RS za okolje
Več lokacij

Spremljanje naravnih pojavov in procesov v okolju na daljavo preko interneta.


AVTOMATIZACIJA INFRASTRUKTURE


Garažna hiša Zeleni Park
Koper

Nadzorni sistem podzemne garaže.


Vodovod Vodice
Vodice

Upravljanje in nadzor oskrbe s pitno vodo.


Centralna čistilna naprava Tržič, 16.400 P.E.
Tržič

Avtomatizacija procesov čistilne naprave z nadzornim sistemom ter prikazovanjem in shranjevanjem ključnih podatkov.


Črpališča odpadnih voda
Več lokacij

Avtomatizacija naprav z možnostjo pošiljanja podatkov preko GPRS omrežja.


Čistilna naprava Vipavski Križ, 700 P.E.
Vipavski Križ

Avtomatizacija procesov čistilne naprave in prenos podatkov do oddaljenega nadzornega centra.


Čistilna naprava Matavun, 150 P.E.
Matavun

Avtomatizacija procesov čistilne naprave in prenos podatkov do oddaljenega nadzornega centra.


AVTOMATIZACIJA INDUSTRIJE


Luka Koper
Koper

Obnova krmiljenja žerjav in centralnega nadzornega sistema pretovarjenja in skladiščenja razsutih ter tekočih tovorov.


Skladišče Gorenje
Velenje

Avtomatizacija transporta izdelkov iz proizvodnje do skladišča končnih izdelkov.


Naprava za sanforiziranje v Tekstini
Ajdovščina

Upravljanje stroja za sanfoniziranje tekstila. Regulacija hitrosti ter sinhronizacija pogonov, kot tudi vizualizacija procesa.


Transportni traki v Luki Koper
Koper

Pogon in nadzor delovanja transportnih trakov za razsute tovore s frekvenčnimi pretvorniki Hitachi.

FOTOVOLTAIČNE ELEKTRARNE


189kW FVE Altena
Kozina

Izgradnja elektrarne s SOLAR-WEB gostovanjem za potrebe nadzora delovanja in vzdrževanja preko interneta.


75kW FVE Soldin
Vrhpolje

Izgradnja elektrarne s SOLAR-WEB gostovanjem za potrebe nadzora delovanja in vzdrževanja preko interneta.


20kW FVE Banka Koper
Sežana

Izgradnja elektrarne s SOLAR-WEB gostovanjem za potrebe nadzora delovanja in vzdrževanja preko interneta.


10MW FVE I-Domain
Kaohsiung

Robotinin monitoring sistem s SOLAR-WEB gostovanjem za potrebe nadzora delovanja in vzdrževanja preko interneta.


84MW FVE NED
Provinca Lopburi

Robotinin monitoring sistem SPSS za potrebe večjih sončnih elektrarn.


55MW PVE NED
Provinca Lopburi

Robotinin monitoring sistem SPSS za potrebe večjih sončnih elektrarn.


500kW FVE Ichinomiya
Regija Kansai, prefektura Hyogo

Robotinin monitoring sistem s SOLAR-WEB gostovanjem za potrebe nadzora delovanja in vzdrževanja srednje velikih elektrarn preko interneta.


100kW FVESanRex Shiga
Regija Kansai, prefektura Shiga

Robotinin monitoring sistem s SOLAR-WEB gostovanjem za potrebe nadzora delovanja in vzdrževanja srednje velikih elektrarn preko interneta.


100kW FVE Aliwal
Severni Aliwal

Robotinin monitoring sistem s SOLAR-WEB gostovanjem za potrebe nadzora delovanja in vzdrževanja preko interneta.


PAMETNA MESTA IN SKUPNOSTI


ARSO – Agencija RS za okolje
Več lokacij

Spremljanje podatkov v realnem času iz vseh samodejnih hidroloških postaj v Sloveniji.


Centralni nadzorni sistem
Dubai

Centralni nadzorni sistem za zagotavljanje nižjih operativnih stroškov in škodljivih emisij v okolju z ustreznejšim razpolaganjajem z energijo.


Parkirna hiše QIIB banke
Doha

Celovita rešitev nadzora parkirne hiše s sistemom za usmerjanje prometa.


Sistem štetja prometa v krožnem križišču
Koper

Spremljanje prometa s pošiljanjem podatkov v nadzorni center preko GPRS omrežja.


Nakupovalno središče Deerfields
Abu Dhabi

Beleženje frekvence obiskovalcev po nadstropjih in nekaterih kritičnih točkah nakupovalnega središča.


Nakupovalno središče Abu Dhabi
Abu Dhabi

Beleženje frekvence obiskovalcev po nadstropjih in na določenih strateških točkah nakupovalnega središča.


Trgovine Sun and Sand Sports
Več lokacij v ZAE

Beleženje frekvence obiskovalcev po posameznih znamkah v nakupovalnem središču.


Nakupovalno središče Taj Life Style Centre
Amman

Beleženje frekvence obiskovalcev po nadstropjih in na nekaterih pomembnih točkah nakupovalnega središča.


Muzej Louvre
Abu Dhabi

Beleženje frekvence obiskovalcev po celotnem objektu za pregled nad pretokom ljudi, zasedenosti, zadrževalnih časov in podobno.


Center skupnosti 3nos
Dubai

Beleženje frekvence ljudi celotnega objekta s pošiljanjem podatkov do upravne stavbe podjatja.


UPRAVLJANJE IN HRANJENJE ENERGIJE


NEOSTORE – Upravljanje in shranjevanje energije
Več lokacij

Nazdzor pretoka energije v realnem času ter spremljanje preko spletnega brskalnika. Do avgusta 2016 bilo nameščenih več kot 500 enot.


Upravljanje in shranjevanje energije večstanovanjske stavbe
Speyer

Sistem za optimizacijo stroškov z uporabo različnih energijskih virov in možnostjo samooskrbe v sklopu demonstracijskega projekta s Hitachi Chemicals.