Sun IQ @ Home

Električna energija proizvedena v sončni elektrarni se dandanes običajno v celoti proda v električno omrežje. Razloga za to sta dva:

  • Država z visokimi odkupnimi cenami spodbuje prodajo
  • Sončna elektrarna proizvede večino el. energije v času, ko nas ni doma

Vendar se to spreminja. Odkupne cene se znižujejo, elektrika iz omrežja se draži. Nekatere države, na primer Nemčija, posebej spodbujajo lastno rabo energije iz obnovljivih virov znotraj objekta, kjer se proizvaja.

Sun IQ omogoča optimizacijo rabe električne energije v objektu s fotovoltaično elektrarno. Na podlagi podatkov o proizvodnji in potrebah po električni energiji Sun IQ proži delovanje porabnikov kot so toplotna črpalka, električni bojler, pralni stroj in podobno.

Neporabljena sončna električna energija se proda v omrežje ali pa shrani v baterije.

Brošura: Sun IQ @ Hotel

Več na www.smart-green.biz