SPSS

SPSS – Solar Plant Supervisory System

Varnost naložbe v sončno elektrarno je odvisna od zanesljivosti njenega delovanja

Sončna elektrarna ne potrebuje veliko vzdrževanja, vendar pa pomanjkljivosti v delovanju zaradi napak in poškodb (veter, strela, napake v električni instalaciji, izpad posameznih celic, modulov, umazanija…) na dolgi rok lahko povzročijo velik izpad prihodkov. Napake v delovanju elektrarne je zelo težko odkriti brez celovitega nadzora.

Robotinin sistem za monitoring in podporo upravljanja sončne elektrarne SPSS:

 • Omogoča stalen in avtomatiziran nadzor nad vsemi pomembnimi parametri delovanja sončne elektrarne
 • Lastniku elektrarne zagotavlja doseganje optimalnega izplena
 • Omogoča učinkovito vzdrževanje elektrarne skozi celotni življenski cikel

SPSS je celovit sistem za spremljanje in podporo upravljanja sončne elektrarne, ki je sestavljen iz namesko razvitih elektronskih sklopov, aplikativne in komunikacijske programske opreme ter spletnega portala za prikaz rezultatov.

 

String monitor box – povezava in nadzor serij fotovoltaičnih panelov

 • Priklop 10 ali 20 serij panelov ( do 12A na serijo in največ 1000V)
 • Zaščita posamezne serije pred prevelikim reverznim tokov v primeru okvare
 • Nadzor nad DC varovalkami
 • Prenapetostna zaščita z nadziranim stanjem
 • Ločitev od ostalih naprav z DC odklopnikom z nadziranim stanjem
 • Meritev tokov v negativni in pozitivni veji vsakega stringa
 • Meritev napetosti vsakega stringa
 • Meritev notranje temperature v omarici
 • Priklop zunanjih senzorjev (referenčna celica osvetljenosti, zunanja temperatura, …)
 • Detekcija kraje PV modulov
 • Signalizacija mesta napake s pomočjo vgrajenih LED svetilk

Preko komunikacijskih vodov se vsi podatki prenašajo na centralno procesno enoto.

 

Solar Controler Unit – kontrolna enota sončne elektrarne

Na centralno kontrolno enoto je možno priključiti do 20 omaric String Monitor Box. Za večje elektrane lahko praktično poljubno dodajamo dodatne kontrolne enote, kar nam omogoča zelo podroben in celovit nadzor zelo velikih sistemov.

Na centralno enoto poleg serij fotvoltaičnih panelov priključimo tudi vse ostale pomembe elemente elektrarne:

 • Razsmernik z vsemi podatki o delovanju in izkoristkih, podprti so razsmerniki razločnik proizvajalcev (SMA, Kaco, PowerOne, Refusol, SanRex, Diehl, ..)
 • Merilno mesto z oddano električno energijo v omrežje
 • Ločilno mesto s kontrolo statusa
 • Transformator
 • Stanje vseh ostalih pomembnih parametrov sončne elektrarne (električne veličine, stanje opreme in pogojev delovanja)
 • Signalizacija mesta napake s pomočjo vgrajenih LED svetilk

 

Solar Web – spletni portal za prikaz delovanja sončne elektrarne


Solar web omogoča učinkovit nadzor nad delovanje sončne elektrarne od kjerkoli in kadarkoli. Portal omogoča:

 • Prikaz osnovnih nazivnih podatkov sončne elektrane
 • Prikaz trenutnih vrednosti pomembnih parametrov (moči, tokovi po vejah, napetosti, temperature, osončenost, …)
 • Prikaz stanja elementov sistema (razsmernik, varovalke, prenapetostna zaščita, napajanje, …)
 • Ugotavljanje učinkovitosti delovanja elektrarne
 • Zapis podatkov bazo podatkov za analizo
 • Odkrivanje in javljanje napak v delovanju
 • Prikaz delovanja elektrarne za javnost ( prihranjen izpust CO2)
 • Prikaz fotografij elektrarne
 • Vključitev IP kamere v sistem
 • Prikaz podatkov o vremenu

Za več podatkov o nadzornem sistemu SPSS obiščite www.solar-cybro.com

Brošura: SPSS