Pass IQ

null

PassCheck je zanesljiv sistem štetja ljudi
PassCheck 3G sistem kontinuirani prešteva število ljudi v zgradbi. Sistem je sestavljen iz strojne opreme in aplikacijskega programa. Strojne opreme se sestoji iz senzorjev, lokalnih krmilnikov in centralnega računalnika. Uporabljajo se različne vrste senzorjev glede na vrsto vhoda. Od termičnih kamer, senzorske pregrade do kombiniranih senzorjev s kamerami.
null
Vse vstopne točke so preko lokalnih krmilnikov vezane v enem sistemu priključene na centralni računalnik, kjer je nameščena AutoMaxi programska oprema. AutoMaxi programsko okolje sestavlja uporabniški vmesnik, ki ga uporabnik po poptrebi prilagodi, in baze podatkov, običajno SQL.
Ključna funkcionalnost sistema je generiranje različnih poročil in analiziranje le teh. Standardna poročila se lahko generirajo preko spletnega vmesnika in se periodično pošiljajo na izbrane e naslove. To bisveno olajša delo ljudem ki redno uporabljajo in analizirajo ta poročila.
Poročila so generirana v različnih oblikah (MS Excel, MS Word ali Adobe Acrobat) s podatki, ki jih administrator sistema nastavi v uporabniškem vmesniku.
Za generiranje bolj naprednih poročil se uporablja orodje MaxiReport, ki temelji na MS Excelu in pridobiva informacije iz SQL baze podatkov.

null
null

Pomembnost sistema štetja ljudi:

  • Strateške in taktične marketinške odločitve
  • Analiza gibanja obiskovalcev
  • Analiza trendov
  • Vrednotenje oglaševanj in promocij
  • Razlike med posameznimi področji v stavbi
  • Trendi glede na uro/dan/mesec
  • Analiza prodaje glede na število obiskovalcev
  • Načrtovanje potrebnega osebja
  • Ocena zasnove stavbe