HIQ Hotel

HIQ Hotel je predpripravljena rešitev v smislu avtomatizacije hotelske sobe. Zajeti so vsi sistemi katere najdemo v hotelskih sobah kot so nadzor in upravljanje temperature (katere nastavitvene  meje in režime se nastavlja/upravlja preko recepcije), razsvetljave, SOS, kontrola pristopa oz prisotnost gosta. Sistem podpira »power saver« funkcijo kar pomeni ko gosta ni v sobi sistemi v sobi delujejo v reduciranem režimu oz so izključeni. HIQ Hotel vsebuje tudi funkcijo zaznavanja odprtosti okna katera služi pri temperaturni regulaciji optimalno delovanje le te. Gostu je omogočeno lokalno upravljanje sobe preko enostavnih za uporabo upravljaskih panelov (čelne plošče se lahko priredijo izgledu logotipa hotela) ali manjših touch panelov.

HIQ Hotel je enostavno razširljiv tako po funkcionalnosti same sobe kot tudi vertikalno tj integracijo z ostalimi sistemi v hotelu kot so npr : CNS hotela, HIS sistem ipd.

Paleta funkcionalnosti, katere zajema HIQ Hotel bo zadovoljila najbolj zahtevne goste kot seveda tudi lastnika hotela.

Brošura: HIQ Hotel