PULS napajalniki

Ponudba industrijskih stikalnih napajalnikov proizvajalca Puls je najobsežnejša na našem in svetovnem trgu.
In zakaj se odločiti za PULS:

Lahko zatrdimo, da je za vsako zahtevo ali kombinacijo zahtev v ponudbi Puls mogoče najti ustrezno rešitev. Poglejmo podrobneje:

Potrebujemo napajalnik…

Na voljo so modeli za prav vse standardne napajalne napetosti, s katerimi se srečujemo v industriji, strojegradnji, v avtomatizaciji komunalne infrastrukture, pri telekomunikacijah ali v avtomatizaciji stavb. Te napetosti so: 5-5,5 VDC, 10-12 VDC, ±12 – ±15 VDC, 24-28 VDC, 28-32 VDC, 36-43 VDC, 48-56 VDC in 72 VDC. Za še višje napetosti, npr. 110 VDC je možno dva ali več enakih napajalnikov zaporedno povezati, vse do 150 VDC oz. v primeru posebne izvedbe napajalnika PAS395 do 410 VDC.

Kar se tiče vhodne napetosti, so enofazni napajalniki Puls grajeni za univerzalni vhod 100 – 240 VAC s toleranco ±15%, nekateri modeli pa imajo avtomatski preklop med območjema 115 in 230 VAC s toleranco -22 – +15%. Trifazni modeli so grajeni za napetost 380 – 500 VAC, s toleranco ±15%. Vsi trifazni modeli lahko delujejo tudi samo na dveh fazah. Ali bolje povedano, izguba ene napajalne faze napajalnika Puls prav nič ne moti.

Napajalnike Puls lahko napajamo tudi z enosmerno vhodno napetostjo in sicer z 85 – 375 VDC za enofazne modele in 450-820 VDC za trifazne modele.

Potrebujemo zelo majhnen ali zelo velik stikalni napajalnik …

Na voljo so napajalniki, kot je na primer ML15, za le 15 W moči pri 5, 12-15 ali 24 VDC. Izbira glede moči se potem nadaljuje s 30, 50, 75, 100 W in tako naprej.

V območju velikih moči so na voljo napajalniki, kot je QS/QT40 ali XT40 za 960 W v enem modulu. Seveda pa se dva ali več napajalnikov lahko vzporedno poveže za dosego še višjih moči. Izhodni del napajalnikov je prilagojen, tako da je obremenitev vedno enakomerno razporejena. Seveda pa so na voljo še napajalniki za vse moči vmes; 120, 180, 240, 480 in 720 W.

Za vgradnjo napajalnika nimamo na voljo veliko vgradnega prostora …

Ohišja napajalnikov Puls so zaradi visokega izkoristka zelo kompaktna. Zaradi nizkih izgub, ki se pretvarjajo v toplotno energijo, napajalniki ne potrebujejo večjih hladilnih površin v svoji notranjosti. Zato so napajalniki Puls najmanjši na tržišču.

Če glede vgradne globine ni dovolj prostora, je na voljo pritrdilna letvica za stransko montažo. Napajalnik v tem primeru zavzame le 22 do 45 mm (primer za napajalnike do vključno 120 W).

Potrebujem napajalnik za zelo hladno ali zelo vroče okolje …

Napajalniki Puls delujejo s polno močjo v območju -25 pa do +60°C, z nekoliko zmanjšano močjo (derating) pa vse do 70° C. Na voljo so tudi napajalniki z razširjeno spodnjo temperaturno mejo do -40°C.

Potrebujemo napajalnik z rezervo moči za trenutne preobremenitve, da nam ne bi bilo treba vgrajevati toliko močnejšega izdelka …

Napajalnike Puls serije Dimension QS lahko kratkotrajno obremenimo z do 150% nazivnega toka v trajanju 4 sekund. Ta čas je določen z internim časovnikom.
Za napajalnike iz serije Dimension CS in CPS je na voljo 120% preobremenitev, ki je lahko celo stalna preobremenitev, v kolikor je temperatura okolja pod 45° C.
Poleg tega je na voljo še impulzna preobremenitev 200 in več %, tipično od nekaj ms do nekaj deset ms (odvisno od modela) za sprožanje kratkostične zaščite ob kratkem stiku.

Potrebujemo napajalnik za zelo zahtevno okolje; zelo prašno ali z možnostjo kondenzacije, s prisotnostjo korozivnih plinov ali prisotnostjo mrčesa ali z veliko vibracijami …

Napajalniki Puls so na voljo tudi z zaščitno akrilno prevleko, ki v popolnosti zaščiti tiskana vezja pred kratkimi stiki ali poškodbo komponent zaradi kondenzirane vlage, prahu, vibracij ali insektov v notranjosti ohišja. Tak izdelek prepoznamo po dodatni oznaki -C1 pri seriji Dimension oz. -109/-309 pri serijah ML.

Potrebujemo napajalnik za zelo zanesljivo napajanje v redundančnem sistemu …

Redundančni napajalni sistem je sestavljen iz dveh ali več napajalnikov. S pravilno izbira tipa in števila napajalnikov v redundančnem sistemu lahko zagotovimo praktično neuničljivo napajanje. Tudi v primeru okvare enega napajalnikov, brez škode prevzame(jo) breme drugi napajalnik(i). Hkrati pa se aktivira signal napake in okvarjeni napajalnik lahko zamenjavo brez prekinitve napajanja.

Poleg DC napajalnika potrebujemo tudi rešitev brezprekinitvenega napajanja (DC UPS) ali vsaj rešitev za premostitev kratkotrajnih izpadov napajanja …

Na voljo sta dve rešitvi. Takoimenovani »buffer« moduli (seriji UC/UF vsebujeta elektrolitske kondenzatorje, ki zagotovijo premostitev kratkotrajnih prekinitev napajanja (npr. do 200 ms pri nazivnem toku 20 A). Ta tip napajalnika se lahko uporabi tudi, kjer želimo podaljšati čas izklopa (hold-up time) ob izklopu glavnega stikala naprave.

Na voljo pa so tudi baterijski DC UPS moduli, ki skupaj s standardnim napajalnikom zagotovijo napajanje ob daljših prekinitvah, npr. več deset ur (kar je seveda odvisno od kapacitete uporabljene baterije). Pri tem je pomembno vedeti, da modul zagotovlja napajanje 24 VDC s pomočjo ene same baterije 12 V, ne pa recimo dveh v serijo vezanih. Pri modelu UB10.245 je poleg izhoda 24 VDC na voljo še izhod 12 VDC. Potrebujete še brezprekinitveno napajanje 5 VDC? Ni problema, z dodatnim DC/DC konverterjem 24/5 V DC je na voljo tudi ta možnost.

Poleg vsega naštetega pa še …

V nekaterih zahtevnejših primerih napajanja so potrebujemo napajalnike z zelo nizkim harmonskim popačenjem vhodnega toka (power factor). V ta namen so na voljo napajalniki Puls z aktivno korekcijo harmonikov (active PFC). Tak napajalnik je tudi certifiran po normi EN61000-3-2.

Aktivna limita vklopnega impulza, ki lahko povzroči motnje v napajanju drugih naprav? Pri napajalnikih Puls je to standard.

Je morda potrebna nekaj višja napetost od standardne 5, 12, 24 VDC, recimo zaradi daljših vodnikov? Pri vseh napajalnikih Puls je na voljo fina regulacija napetosti 5 – 5,5 V, 12 – 15 V ali 24 – 28 V.

Skratka, če potrebujete zanesljiv napajalnik, z dolgo življenjsko dobo in vsestransko certificiran izdelek, po zelo sprejemljivi ceni, s triletno garancijo, se odločite za napajalnik Puls. Odločitve ne boste obžalovali.

Naj bodo vaši dobavitelji opreme za avtomatizacijo specialisti. Puls razvija in proizvaja samo stikalne napajalnike.

Tehnične specifikacije napajalnikov v Pregledu produktov.

Več informacij na spetni strani Puls.