mpdv

HYDRA kot sistem za spremljanje in upravljanje proizvodnje

MES (Manufacturing Execution System) sistem HYDRA je zgrajen tako, da omogoča vertikalno integracijo med proizvodnim in vodstvenim nivojem, ter tako zapolni vrzel med »tehnično« usmejenim področjem delovanja strojev in opreme ter bolj »knjigovodsko/komercialno« usmerjenim poslovnim področjem. HYDRA je integriran in modularno zgrajen sistem, ki vsebuje funkcionalne rešitve za področje proizvodnje, človeških virov in kakovosti in omogoča celovit pretok informacij.

Obenem HYDRA vsebuje funkcionalnosti s področja zajema podatkov, analiz in vrednotenja informacij ter planiranja. S tem je »na pritisk tipke« zagotovljen pregled nad vsemi dogajanji v proizvodnji tako delovodjem, kot tehnologom, planerjem, direktorjem….
HYDRA vam lahko pomaga pri izboljšanju obvladovanja proizvodnje s svojimi prednostmi kot so:

 • Standardni vmesniki do ERP, HR in TQM sistemov
 • Vmesniki do strojev, opreme in merilnih sistemov
 • Enostavno konfiguracijo in prilagodljivost sistema
 • Spremljanje in beleženje proizvodnih dogodkov in podatkov v realnem času
 • Standardna rešitev, ki je prilagojena specifikam posameznih panog in tipov proizvodnje
 • Integralni koncept sistema
 • Modularna zgradba

HYDRA povezljivost

Povezljivost z obstoječimi informacijskimi sistemi ne predstavlja nikakršnih težav, saj je HYDRA opremljena s standardnimi vmesniki, ki jih je enostavno konfigurirati in prilagoditi obstoječim informacijskim sistemom. Sistemi kot so ERP, TQM, HR, WMS… tako postanejo del ene same informacijske celote. S tem je zagotovljen hiter dostop do vseh zajetih informacij iz proizvodnje ter področja čoveških virov in kakovosti.

HYDRA vsebuje tudi certificiran vmesnik za SAP. Vmesnik je izdelan tako, da poteka izmenjava podatkov kar najbolj gladko. MPDV je že dolgo let SAP-ov partner pri razvoju komplementarnih softverskih rešitev ter tako poseduje poglobljeno znanje in izkušnje s področja SAP implementacije in integracije.

Ključ za uspešno uvedbo in uporabo proizvodnih informacijskih sistemov je njihova popolna integracija v obstoječe informacijsko ter kulturno okolje podjetja. HYDRA omogoča avtomatski zajem vseh podatkov o proizvodnih aktivnostih s strojev, merilne opreme in ostalih perifernih naprav, kot tudi »ročno« preko proizvodnih terminalov. Hydra omogoča tudi racionalizacijo papirne dokumentacije, saj je mogoče s pomočjo proizvodnih terminalov vse pomembne informacije kot so kosovnice, kontrolni plani, delovna navodila, risbe ipd. posredovati do uporabnikov na delovnih mestih.

HYDRA: rešitev za različne zvrsti proizvodnje

HYDRO lahko s pomočjo konfiguracijskih nastavitev enostavno prilagodimo različnim panogam in zvrstem proizvodnje. Uporabnik je tako deležen prednosti, ki jih ponuja standardna rešitev (preverjena rešitev, hitrost implementacije, zagotovljen nenehni razvoj) ob istočasni prilagodljivosti glede na dano specifiko.Vedno bolj prihajajo v ospredje celovite rešitve, ki so izpeljane iz različnih (klasičnih) panog in zvrsti. Tako je HYDRA sistem z »mnogimi obrazi« in preverjenimi rešitvami v:

 • Proizvodnji plastike in gume
 • Kovinskopredelovalni industriji
 • Avtomobilski industriji
 • Proizvodnji hrane in pijač
 • Proizvodnji strojev in naprav
 • Pohištveni industriji
 • Tiskarstvu in industriji embalače
 • Precizni mehaniki in optiki

Več na spletu proizvajalca:
www.mpdv.de