Novice in Novosti

Projekt Digitalna transformacija

Projekt Digitalna transformacija

Projekt “Digitalna transformacija podjetja Robotina d.o.o.” prejel EU sofinanciranje

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja Robotina d.o.o.

Cilji naložbe so:

• Izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,

• izboljšanje kompetenc zaposlenih,

• spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov,

• povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 eur.

Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/.