Novice in Novosti

Robotina d.o.o., SRC Infonet d.o.o. in Abelium d.o.o. so pridobili sofinanciranje operacije SOPOS – Sistem za Omejevanje Prenosa Okužb v Stavbah

Robotina d.o.o., SRC Infonet d.o.o. in Abelium d.o.o. so pridobili sofinanciranje operacije SOPOS – Sistem za Omejevanje Prenosa Okužb v Stavbah

Konzorcij podjetij Robotina d.o.o., SRC Infonet d.o.o. in Abelium d.o.o. bo skozi projekt SOPOS razvil napreden sistem za omejevanje prenosa okužb v stavbah. Gre za razvoj najučinkovitejše in najcenejše avtomatizacije in digitalizacije celotnega postopka, ki bolnišnicam in drugim ustanovam omogoča najboljše ne-medicinsko preprečevanje okužb.

Konzorcij je pridobil sofinanciranje operacije SOPOS v višini 198.162,30 EUR. Cilj operacije je razviti nov proizvod z visoko inovativnostjo in s tržnim potencialom.

Poglaviten in omogočitveni del bodoče rešitve SOPOS je rešitev SGATE, ki je prejela srebrno nagrado za inovativnost na nacionalnem nivoju 2020. SGATE, obstoječa rešitev Robotine, kot nosilca konzorcija bo z digitalnimi ključi in senzorji poskrbela za avtomatizacijo vseh postopkov pristopa in zadrževanja v stavbi, zajem vseh podatkov iz raznovrstnih senzorjev ter prenos podatkov v oblak 4S platforme. Podatki bodo v realnem času na razpolago SRC Infonet informacijskim sistemom, ki bodo poskrbeli za digitalizacijo postopkov, sprejema in naročanja pacientov ter obiskovalcev. Konzorcijski partner Abelium pa bo vezano na pridobljene podatke zgradil napredne optimizacijske algoritme za določanje optimalne, varne poti posameznega pacienta ali obiskovalca od vstopa v objekt do izbranih prostorov v stavbi. 

Celostna rešitev SOPOS bo pripomogla k izboljšanju in obvladovanju procesa pristopa ter naročanja, razbremenila ter zmanjšala bo stroške osebja, hkrati pa bo skozi digitalizacijo procesa naročanja privarčevala čas pacientom ter obiskovalcem nudila prijaznejšo uporabniško izkušnjo. 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si ter SPIRIT Slovenija, javna agencija: www.spiritslovenia.si) in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.«.

Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.  Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si.