Novice in Novosti

Okrogla miza: Dolgotrajna oskrba v Posavju

Okrogla miza: Dolgotrajna oskrba v Posavju

Robotina je dne 18.08.2020 sodelovala na okrogli mizi na temo – Dolgotrajna oskrba v Posavju, ki se je odvijala v prostorih Podjetniškega Inkubatorja Krško in katere pobudnik je bil g. Franc Bogovič, poslanec Evropskega parlamenta. Namen sestanka  je bil izmenjava idej ter znanj z različnih področij, s ciljem oblikovanja  projektov in zagona »start-up« podjetja za razvoj storitev in infrastrukture za oskrbo starajoče populacije.

Naš prodajni direktor  Milan Susman je predstavil področje dela s katerim se intenzivno  ukvarjamo, naše reference in izkušnje na področju komercialnih projektov pametnih mest, katere sedaj počasi prenašamo na področje pametnih vasi.

Prav tako je omenil naše sodelovanje na projektu ISE-EMH, Interreg V-A Italija – Slovenija 2014-2020 katerega področje je prav tako pomoč starejšim na daljavo in v okviru katerega skupaj s partnerji iz Italije in Slovenije razvijamo ekosistem za elektronsko in mobilno zdravstvo.

V Robotini se zavedamo pomembnosti sodelovanja na tovrstnih projektih in razvijamo rešitve za dolgotrajno oskrbo starejših občanov.