Novice in Novosti

Pridobitev certifikatov za sistem vodenja in proizvod HEMS

Pridobitev certifikatov za sistem vodenja in proizvod HEMS

Pridobitev certifikatov za sistem vodenja in proizvod HEMS

Robotina, d.o.o. je. pridobila sofinanciranje operacije Pridobitev certifikatov za sistem vodenja in proizvod HEMS. Projekt je sofinanciran v višini max. do 9.999,99 EUR.

Cilj operacije je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov povečati mednarodno konkurenčnost podjetja in zvišati stopnjo internacionalizacije.

Rezultat operacije bo pridobitev Certifikata za sistem vodenja po ISO 9001 in Certifikat o skladnosti izdelka Robotina Master Controller MC-230-02 (HEMS).

Naložbo sofinancirata Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si.