Novice in Novosti

CityVOICE

CityVOICE

Robotina d. o. o. je skupaj v partnerstvu s podjetji Alpineon d. o. o., Kamnik, in Amebis d. o. o. pridobila sofinanciranje RRI projekta oz. operacije CityVOICE – govorne tehnologije z naprednimi jezikovnimi viri. Projekt bo sofinanciran v višini do 386.509,10 EUR.

V okviru projekta CityVOICE bomo skupaj s partnerji razvili izpopolnjeni sintetizator slovenskega govora do stopnje, da bo potrjen v končni obliki in primeren za uporabo v realnem okolju. Gre za visokotehnološki izdelek, ki predstavlja pomembno horizontalno omogočitveno tehnologijo z visoko dodano vrednostjo, in bo uporaben bodisi kot gradnik rešitev v vertikalah prednostnega področja uporabe S4 Pametna mesta in skupnosti ter na številnih drugih prednostnih področjih S4: Pametni dom, Mobilnost, Tovarne prihodnosti, bodisi kot samostojen izdelek na trgu.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si