Novice in Novosti

ICONICS 2017 Worldwide Customer Summit

ICONICS 2017 Worldwide Customer Summit

V prvem tednu novembra smo iz Robotine kot partner sodelovali na ICONICS 2017 Worldwide Customer Summit v Providance, Rhode Island, ZDA, ki je letos potekala pod naslovom Connected Intelligence – povezana inteligenca. Gre za vpogled, ne v prihodnost, ampak v sedanjost dogajanja na področju koristi, ki smo jih lahko deležni, potem ko imamo avtomatizirane stavbe ali proizvodne procese. Robotina je s svojimi rešitvami vodilna na področju celotne vertikale pametnih stavb, zato je bila izmenjava izkušenj s partnerji kot so ICONISCS, Microsoft in drugi zelo pomembna.

Verjetno so pred cca 100 leti hiši z električno razsvetljavo in napeljavo rekli električna hiša, danes pa temu nihče več ne reče tako, saj je to postalo normalno. Tako je postalo normalno, da se danes v novogradnjah napeljave ne delajo več s stikali, ampak so tipke, senzorji in različni pogoni, novo normlno. Samo tako se lahko zagotovi udobje, varnost in nadzor, kar je postalo novo normalno.

Vendar je še bolj pomemben naslednji korak in to je bil fokus letošnjega Summita. Iz množice podatkov, ki jih avtomatizirane stavbe oziroma avtomatzirani procesi zajamejo se z različnimi algoritmi in strojnim učenjem lahko izluščijo informacije, ki prinašajo nove vrednosti. Pri stavbah to pomeni večjo energetsko učinkovitost, večji nadzor nad porabo, hitro ugotavljanje odstopanj od normalnih vrednosti ter hitro ukrepanje. V industriji to prinaša večjo produktivnost, večjo kakovost, večjo energetsko učinkovitost, odkrivanje napak še preden se te zgodijo in s tem ogromne prihranke naspram stroškom, ki bi nastali zaradi izpada proizvodnje. Nekateri so šli še korak dlje in so si izgradili modele, ki jim omogočajo simuliranje celotnih sistemov in na ta način napovedovanja gibanja različnih spremljanih vrednosti, ob spremenjnih vhodnih pogojih. Neka univerza v ZDA je na ta način zmanjšala strošek za elektriko za 40% pri čemer niso porabili niti KWh manj, le elektriko so kupovali takrat, ko je bila poceni in ko jim je model napovedal, da zaradi varčevanja udobje ne bo nič manjše. Tudi v Robotini smo že uspešno znižali stroške večjega števila objektov na različnih tržiščih.

Kam pa kaže prihodnost? Deep learning bo nadgradil machine learning in vse te trende naredil še bolj izrazite. Vse skupaj se bo dramatično povezalo zs tehnologijo Internet of things.

Vse to se začne z avtomatizirano stavbo ali proizvodnjo. V Robotini našim strankam pomagamo, da obvladajo vse faze in vse nivoje.

https://www.iconics.com/Home.aspx

https://www.hiq-home.com/

http://www.cybrotech.com/

null

null