Novice in Novosti

Podpis nove pogodbe z MOXA

Podpis nove pogodbe z MOXA

Robotina in Moxa Europe sta podpisali novo pogodbo o sodelovanju. Robotina je s tem zagotovila ugodnejše pogoje poslovanja z Moxo, Moxa pa širi in utrjuje svoj položaj na slovenskem trgu. S poglobljenim sodelovanjem bodo naše stranke pri nabavi opreme deležne boljših pogojev. Najbolj pa je pomemben dostop do strokovnjakov, znanja in izkušenj, ki jih je Moxa akumulirala med izvajanjem najrazličnejših projektov po svetu in celo izven njega.