Novice in Novosti

HIQ-Home izbran v okviru EU programa Obzorje 2020

HIQ-Home izbran v okviru EU programa Obzorje 2020

Ponosno sporočamo, da je raziskovalni projekt Robotine d. o. o. imenovan HIQ-Home pozitivno prestal ocenjevanje Evropske komisije in se uvrstil med peščico slovenskih projektov, ki bodo v 1. fazi sofinancirani iz programa Obzorje 2020, Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije. Glede na dejstvo, da je bila le 6%-10%¹ prijavljenih projektov pozitivno ocenjenih, smo toliko bolj zadovoljni, da je bil prepoznan velik potencial našega projekta. To potrjuje našo vizijo, da napredni produkti storitev v oblaku za optimizacijo in upravljanje energetsko učinkovitih pametnih stavb, ki dnevno izboljšujejo uporabniško izkušnjo, predstavljajo prihodnost.

¹ podatki spletnega portala Science Business