Novice in Novosti

Obvestilo za javnost

Obveščamo vse, da so nas dne 30.3.2015 kontaktirali novinarji Primorskih novic z informacijo, da naj bi koprska policijska postaja podala ovadbo tudi proti družbi Robotina in sicer zaradi domnevne storitve kaznivega dejanja goljufije na škodo EU. Postavili so nam vprašanje o povezanosti z omenjeno ovadbo.

O domnevni vložitvi ovadbe, ki jo omenjajo Primorske novice, nismo bili seznanjeni s strani policije in tudi ne s strani tožilstva, tako da vsebine trditev, ki jih omenjajo Primorske novice, ne moremo komentirati. Potrjujemo, da je bila pred časom v prostorih Robotine izvedena hišna preiskava, ki pa se ni nanašala na Robotino d.o.o..

Odločno zavračamo vsakršen namig na povezanost podjetja oziroma odgovornih oseb s kakršnokoli guljufijo.

Če bomo z zadevo seznanjeni, bomo ustrezno ukrepali in javnost seznanili z dejstvi in ukrepi.

Do takrat pa ne bomo podali nobene dodatne izjave.

Obvestilo za javnost