Novice in Novosti

Vabljeni na CyBro-2 izobraževanje

Sistemski integratorji, elektro inženirji, projektanti in komercialisti se seznanite z avtomatizacijsko opremo Cybrotech. Pridobite osnovna znanja o sistemu in komponentah ter se naučite prvin programiranja v programskem okolju CyPro.

Termin in lokacija:
Četrtek 23. Aprila 2015, pričetek ob 9:00.
Sedež Robotine; OIC-Hrpelje 38, 6240 Kozina, Slovenija

Predznanje:
Ni potrebno

Program:
TEORETIČNI DEL:
09:00 – 09:10  >  Uvodna predstavitev Cybrotech avtomatizacijske opreme
09:10 – 09:20  >  Namen in področja uporabe
09:20 – 10:00  >  Specifikacije sistema in povezovanje komponent
10:00 – 10:15  >  Odmor
10:15 – 11:45  >  Komponente sistema
      –   Krmilnik CyBro-2
      –   IEX razširitveni moduli
      –   Pripomočki
      –   Programska oprema
11:45 – 12:15  >  Odmor za kosilo
PRAKTIČNI DEL:
12:15 – 12:30  >  Konfiguracija CyBro sistema po aplikativnih zahtevah
12:30 – 14:00  >  CyPro programiranje
      –   Predstavitev programskega okolja
      –   Izdelava osnovni programov
14:00 – 14:15  >  Odmor
14:15 – 15:30  >  CyPro programiranje
      –   Izdelava osnovni programov (nadaljevanje)
      –   Pregled knjižnice programov

Potrebna oprema:
Prenosni računalnik, CyBro-2-230-E krmilnik in operaterski panel OP-2

Kotizacija:
50EUR + DDV
Vključuje: Predavanja, vaje programiranja, gradiva, okrepčilo, beležnico in pisalo

Prijave:
Prijavnico izpolnite in pošljite na e-mail: info@robotina.si ali fax: 05 689 2039

AKCIJA:

Vabljeni na CyBro-2 izobraževanje