Novice in Novosti

Fotovoltaika: Nizek vodni odtis

Fotovoltaika: Nizek vodni odtis

Odnos do vodnih virov je eden pomembnejših izzivov 21. stoletja. Fotovoltaična industrija upošteva to nalogo in zmanjšuje porabo vode v celotnem življenjskem ciklu. Pri merjenju vpliva izdelka na okolje je pomembno upoštevati neposredne in posredne vplive v celotnem življenjskem ciklu izdelka – od nabave materiala, skozi proizvodni proces, transport, montažo, obratovanje, demontažo in zbiranje ter recikliranje izdelka.

Podrobnosti v sporočilu za javnost: Dejstvo o fotovoltaiki: Nizek vodni odtis

Obiščite tudi spletno stran Združenja Slovenske Fotovoltaične Industrije