Novice in Novosti

SCADA Iconics Genesis 64bit

SCADA Iconics Genesis 64bit

V zadnjem obdobju sta se zgodili dve prelomnici informacijskih tehnologij, ki sta konvergirali v razvoj nove generacije softfwera v avtomatizaciji. Prva je večanje in vsespolšna uporaba 64-bitnih procesorjev, druga pa je vpeljava Microsoftovega opearcijskega sistema Windows 7, ki je pripomogel k uporabi vseh zmogljivosti 64-bitnih sistemov. Kombinacija teh dveh faktorjav zaznamuje korenito spremembo in preobrat v industrijski avtomatizaciji v smislu vizualizacije in analize podatkov.

Trenutno je večina softwera vključujoč tistega v avtomatizaciji izdelanega v 32-bitni kodi. Povpraševanje po vedno bolj zmogljivi uporabi spomina, grafičnih zmogljivostih, večopravilnostih se z vsakim dnem veča.
Še vedno se pojavlja kot največja postavka pri projektih avtomatizacije inženirsko delo oz razvoj aplikativnega softwera. Za povprečni projekt so stroški več kot 60% celotne vrednosti. Z uporabo vseh prednosti, ki nam jih ponuja 64-bitno okolje, je možno postopno zniževanje le teh.
Kot prvi in edini proizvajalec 64-bitnega Web-podprtega OPC HMI/SCADA paketa izstopa ameriško podjetje ICONICS  z več kot 20 letno tradicijo. Iconicsov Genesis 64 je razvit od 0 do popolnega koriščenja vseh prednosti Microsoft Windows 7, .Net in SharePoint tehnologij, uporabniku nudi enostaven prenos real-time podatkov do web-podprtih aplikacij podjetja.

Ključne funkcionalnosti znotraj Windows 7, ki jih uporablja Genesis64

  • Gadgets
  • Sidebars
  • Sideshow
  • Windows Presentation Foundation s 3D grafiko
  • Windows Workflow Foundation
  • Vista podprt Virtual Earth
  •  Ostale Microsoftove tehnologije

Genesis 64 uporablja tehnologijo Microsoftovih gadget-ov in sidbar-ov skozi  module izvedene za prikaz in uporabo podatkov. Z uporabo te tehnologije ima uporabnik enostavno prikazane vse ključne parametre in podatke procesa.

Windows Presentation Foundation (WPF) in Extensible Application Markup Language (XAML) sta jedro Genesis64, uporabljena sta za prikazovanje real-time podatkov. Uporaba WPF napredne tehnologije izpostavlja raznolikost in širino  2D in 3D vizualizacijskih opcij za prikaz real-time podatkov.
Popolna integracija z Winodows Vista prinaša še veliko dodatnih orodij skozi dodatne knjižnice MS Office zbirke in ostalih MS programov.

Visoko performančen grafični vmesnik je zagotovljen skozi WindowsVista podprt DirectX10, kar nam na čisto nov 3D način prikazuje delovanje naprav v realnem času iz različnih zornih kotov – popolnoma nova izkušnja spremljanja delovanja procesov in naprav.

Povsem nov in uporaben je vmesnik za daljinski monitoring geografsko oddaljenih lokacij z uporabo tie-ins vključenih v Microsoft Virtual Earth. Genesis64-ov EartWorX modul prinaša vizualizacijo geografično oddaljenih lokacij procesov. Ključna uporabljena tehnologija je Geographic Information System (GIS), zbirka strojne in softwarske opreme in podatkov za shranjevanje, analizo in prikaz geografsko refernečnih podatkov.
Če pomislimo, da operater v le nekaj sekundah poišče lokacijo skozi Virtual Earth in prikaže stanje procesa in naprav se posledično odloči o potrebnih ukrepih in to seveda lahko stori iz kjer koli preko web-vmesnika se Genesis64 pokaže kot pravo orodje, ki doprinaša enostavnost, širino in zanesljivost najsodobnejšega sistema za nadzor in upravljanje, ki je trenutno na trgu.

Osnovni gradniki:

Ostali produkti podjetja Iconics:

The Adobe Flash Player is required for video playback.
Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.